NDA

NDA (Dohoda o mlčenlivosti)

Borderson se zavázal k ochraně duševního vlastnictví, aby zajistil, že data zákazníků nebudou plagována

Společnost má nastavena přísná přístupová práva k internetu. Počítač nebude mít přístup k internetu kromě správy. Zároveň jsme podepsali NDA se všemi lidmi nad manažerem. Aby se zabránilo plagování 3D souborů zákazníků, není na každém počítači ve výrobní dílně instalován žádný USB port. když dokončíme obrábění dílu, je vedoucí výroby zodpovědný za vymazání 3D dat produktu ve výrobní dílně.

Budeme přísně dodržovat dohodu o mlčenlivosti podepsanou s našimi zákazníky. V případě jakéhokoli porušení smlouvy bude klient odškodněn v souladu s podmínkami smlouvy.

Abychom právně ochránili informace o designu vašeho produktu, poskytli jsme vám stažení souboru NDA.Klikněte na odkaz

Poznámka:
Stáhněte si a podepište soubor NDA, poté jej naskenujte a odešlete nám. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím sales@bordersun-prototype.com.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept